Rohkem kui turundus

I N T E R N E T I T U R U N D U S E   A G E N T U U R

TURUNDUS

Kasutame kõiki traditsioonilise turunduse aspekte Internetis, eesmärgiga müüa toode või teenus ning jätkata suhtlust kliendiga.

INTERNET

Tulemusena veebi- ja maandumislehed müüvad, kommunikatsioonidisain äratab tähelepanu ja õigesti seadistatud reklaam Internetis viib eesmärkide täitmiseni.

KLIENT 

Meie internetiturunduse kontseptsiooni vundamendiks on kasutuskõlblikkus (usability) ja klientidele orienteeritus. 

Teenused

Kõik internetiturunduse jaoks vajalikud teenused ühest firmast

KODULEHE TEENUSED

Kodulehe loomine,
meeldejääv maandumisleht, veebisaidi edendamise reklaam

VAATA KÕIK

INTERNETITURUNDUS

Reklaami seadistamine Google’s ja sotisaalmeedias, strateegiline e-posti turundus, sisuturundus

VAATA KÕIK

DISAIN

UX/UI disain, ühtne visuaalne identiteet, reklaami disain, ühte identiteet sotsiaalmeedias

VAATA KÕIK
CASE STUDY

1 + 1 = 3

Vastavalt sünergia olukorrale ületab kahe teguri kombineeritud mõju iga teguri tegevuste summat eraldivõetuna. Teisisõnu, omades haridust turunduses ja täiendavaid oskusi teistes alades ning tehes koostööd, on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi. 
Kõigil Marketing Studio töötajatel on rakenduslik- või kõrgharidus turunduses. Samuti omab iga töötaja täiendavaid oskusi järgmistes valdkondades:

DISAN

Ühendades disaini ja turundust, teeme ilusat, kuid samas efektiivset reklaami.

IT

Loome veebisaidid, mis müüvad, on huvitavad ning kasutajasõbralikud. 

DIGITAL

Tehniline pool nagu SEO, Google ja Facebook reklaamide seadistamine ning haldamine.

KÜSI PAKKUMIST

Tutvuge lähemalt meie töö meetodite ja strateegiatega

Pange ennast kirja konsultatsioonile saamaks uusi ideid, infot turu kohta ning Internetis personaalse strateegia loomise jaoks. 

KONSULTATSIOON